galeria  
Konferencja prasowa przed Parlamentem Europejskim zakończyła wyprawę "Stop CO2 - Rusz się !" (...)
Dobrowolski Go Home !
galeria  
Dzisiaj przypuściłem szturm na Parlament Europejski. (...)
Bruksela
galeria  
Naturalnie wylądowaliśmy w eco-hostelu dla młodzieży, jak przystało na nasze roczniki i moje zboczenie, w kamienicy, (...)
Bruksela
galeria  
Czym bliżej Brukseli drogi nieco lepsze, a i ścieżki dla cyklistów się pojawiły. (...)
Leuven
galeria  
Belgia przywitała nas górzyście, słonecznie i po francusku - tyle dobrego. (...)
Maastricht
galeria  
Bonn żegnało nas zapachem kwitnących lip, płacząc rzęsiście. (...)
Heimbach
galeria  
Dotarliśmy do Bonn 5 razy moknąc i 5 razy schnąc. Cudo trasa wzdłuż Sieg, czasami z (...)
Bonn
galeria  
Dzisiaj krwawa stówa, zakończona na polu przy rzece Sieg (zwycięstwo). (...)
Betzdorf
galeria  
Dla Lahn stworzone są duże poldery zalewowe, na których nie wolno rzecz jasna się budować, nie (...)
Biedenkopf
galeria  
Dzisiaj zygzakiem ścieżkami przemierzaliśmy thuryngenskie i hessenskie lasy, pagórki i rzek (...)
Alsfeld
galeria  
Komuna siloach przygarnęła mokrych, jak kury rowerzystów z Polski, ale od początku ... (...)
Eisenach
galeria  
Podczas jednego oberwania chmury schowaliśmy się w stodole. Za chwilę dojechał inny rowerzysta Hartmud. Tego samego (...)
Magdala
galeria  
Po porannej kawie ruszyliśmy pod wiatr. Mordęga. Naliczyłem 300 turbin. Przez Dobeln, Geithain dotarliśmy do Zeitz (...)
Zeitz
galeria  
Poranek bardzo wietrzny, dla rowerzystów niezbyt, ale dla turbin wiatr idealny ! - naliczyłem ich ok. (...)
Meissen
galeria  
122 km z prawie Lwówka Śląskiego pagórkami, w 35 st. C, w deszczu, do Bautzen. (...)
Bautzen
galeria  
Chrząszcze majowe fruwają nad namiotem. Dojechałem, a dokładnie dojechaliśmy z Januszem 10 km przed Lwówkiem Śląskim (...)
Lwówek Ślaski 2001-06-15
galeria  
Mam nadzieję, że do 1 lipca, kiedy rusza Prezydencja, dojadę do Brukseli. Właśnie od 1 lipca, (...)
Na starcie - dziękuję!
galeria  
Zapraszam na ławeczkę FORTUM, na konferencję prasową rozpoczynającą wyprawę pt. "Stop CO2 Rusz się", 15 czerwca, (...)
Start
galeria  
Wyruszam na kolejną ekologiczną wyprawę. 15 czerwca wsiadam na rower we Wrocławiu i zeskakuję z niego (...)
Stop CO2 – Rusz się
min

Tetra Pak

Ochrona środowiska należy do priorytetów Tetra Pak od początku istnienia naszej firmy. We wszystkich sferach prowadzonej działalności staramy się stosować rozwiązania energooszczędne i przyjazne środowisku. Bardzo chętnie wspieramy również ciekawe akcje proekologiczne i edukacyjne. Jednym z głównych zadań w zakresie ochrony środowiska, jakie sobie wyznaczyliśmy, jest redukcja emisji dwutlenku węgla powstającego w całym cyklu życia naszych produktów, realizowana m.in. poprzez oszczędność energii oraz wykorzystanie jej alternatywnych źródeł. Założenia akcji „Stop CO2 – Rusz się!” są bliskie filozofii działania naszej firmy i cieszymy się, że możemy wesprzeć tak ciekawą inicjatywę.

01 maja 2011

Jan Jasiński, dyrektor ds. PR i ochrony środowiska, Tetra Pak sp. z o.o :

„Ochrona środowiska należy do priorytetów Tetra Pak od początku istnienia naszej firmy. We wszystkich sferach prowadzonej działalności staramy się stosować rozwiązania energooszczędne i przyjazne środowisku. Bardzo chętnie wspieramy również ciekawe akcje proekologiczne i edukacyjne. Jednym z głównych zadań w zakresie ochrony środowiska, jakie sobie wyznaczyliśmy, jest redukcja emisji dwutlenku węgla powstającego w całym cyklu życia naszych produktów, realizowana m.in. poprzez oszczędność energii oraz wykorzystanie jej alternatywnych źródeł. Założenia akcji „Stop CO2 – Rusz się!” są bliskie filozofii działania naszej firmy i cieszymy się, że możemy wesprzeć tak ciekawą inicjatywę. Wierzymy również, że tylko wspólnym wysiłkiem można zahamować globalne zmiany klimatyczne, a aby tego dokonać niezbędny jest wkład indywidualny każdego z nas. Mamy nadzieję, że takie akcje jak wyprawa rowerowa pana Dominika Dobrowolskiego do Brukseli, mogą wpłynąć na sposób myślenia nie tylko Polaków, ale wszystkich Europejczyków”".

Tetra Pak

Tetra Pak jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań przetwórczych i opakowaniowych do płynnej żywności. Obecnie firma działa w ponad 170 krajach na wszystkich kontynentach. Na całym świecie pracuje ponad 9 tysięcy maszyn pakujących Tetra Pak, które codziennie wytwarzają 400 milionów opakowań. Pomimo tak imponującego rozwoju, firma zachowuje profil przedsiębiorstwa rodzinnego, a główna siedziba znajduje się ciągle w miejscu jej narodzin w Lund w Szwecji.

Tetra Pak zarejestrował oddział w Polsce 29 marca 1990 roku. Jednak pierwsza linia opakowaniowa firmy ruszyła rok wcześniej w Przysusze w zakładach Hortex. W krótkim czasie Tetra Pak stał się liderem wśród dostawców opakowań do płynnej żywności w Polsce i przyczynił się do rozwoju nowych segmentów rynku produktów spożywczych, takich jak mleko UHT czy 100% soki owocowe. W Polsce działa już ponad 100 linii pakujących wyprodukowanych przez Tetra Pak. Od 1993 roku, czyli po przyłączeniu Alfa Laval, czołowego producenta urządzeń przetwórczych, firma Tetra Pak może dostarczać kompletne linie technologiczne do przetwarzania i pakowania mleka i jego przetworów, soków i napojów owocowych oraz warzywnych.

Zgodnie ze swoim mottem „Chroni to, co dobre” Tetra Pak troszczy się o to, aby żywność była bezpieczna i wszędzie dostępna. W tym celu, ściśle współpracując z wytwórcami produktów mlecznych oraz soków i napojów, firma tworzy optymalne metody przetwarzania i pakowania żywności. Motto firmy odnosi się nie tylko do atrybutów jej opakowań, ale także do wszelkich działań prowadzonych w wymiarze biznesowym, społecznym oraz środowiskowym. Zakres odpowiedzialności firmy określony jest w misji Tetra Pak. Jest ona trójstopniowa i obejmuje odpowiedzialność wobec klientów, konsumentów i społeczeństwa.

Jako wyraz troski o społeczeństwo Tetra Pak aktywnie angażuje się we wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska, w tym także poszanowanie zasobów naturalnych ziemi. Tetra Pak dokłada wszelkich starań, aby na wszystkich poziomach działalności stosowane były rozwiązania przyjazne środowisku. Firma chce, żeby jej opakowania wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne, dlatego konsekwentnie zmniejsza emisję CO2 w całym cyklu życia jej produktów.

W ramach działań związanych z ograniczaniem emisji CO2, Tetra Pak nawiązał współpracę z międzynarodową organizacją WWF. Projekt „Climate Savers” jest realizowany na zasadzie partnerstwa pomiędzy WWF a firmami, które stawiają sobie za cel znaczące ograniczenie emisji CO2 podczas prowadzenia swojej działalności. Celem projektu jest pokazanie firmom, w jaki sposób mogą się one przyczynić do rozwiązywania problemu zmian klimatycznych i jednocześnie generować oszczędności, które przynoszą im bezpośrednie korzyści finansowe. Jednym z głównych założeń współpracy z WWF jest systematyczne monitorowanie i bardziej efektywne wykorzystanie energii zużywanej podczas działalności.

W ramach współpracy z WWF Tetra Pak postawił sobie za cel ograniczenie emisji CO2 w 2010 roku o 10% w porównaniu do 2005 roku przy jednoczesnym zwiększaniu produkcji. To ambitne zadanie zostało w pełni zrealizowane. Poprzez oszczędność energii oraz zwiększone wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, Tetra Pak w latach 2005-2010 ograniczył całkowitą emisję CO2 o 12,9%, znacznie przekraczając wyznaczony próg. W tym samym okresie produkcja firmy wzrosła o ponad 23%.

W Polsce w ramach działań związanych z ochroną środowiska Tetra Pak koncentruje się na dwóch kluczowych obszarach: recyklingu kartonów oraz odnawianiu zasobów leśnych. Tetra Pak jest współzałożycielem i akcjonariuszem Rekopolu, czyli największej na polskim rynku, działającej na zasadach non-profit organizacji odzysku. Tetra Pak jest również sygnatariuszem Dobrowolnego Porozumienia REKARTON na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Od pięciu lat firma, współpracując z polskimi parkami narodowymi, prowadzi również kampanię „Posadź drzewo dobrym zakupem”, której celem jest odnawianie naturalnego drzewostanu w parkach narodowych w Polsce oraz edukacja społeczna w zakresie koncepcji odnawialności zasobów. W ramach akcji do końca 2011 roku firma posadzi w sumie około pół miliona drzew na terenie pięciu parków narodowych.

Szczegóły: Tetra Pak

Dominik Dobrowolski"Cieszę się, że firma Tetra Pak, która jest tak bardzo zaangażowana w działania związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, zdecydowała się wesprzeć wyprawę „Stop CO2 – Rusz się!”. Działania Tetra Pak na rzecz ochrony środowiska są przykładem odpowiedzialnej postawy wobec problemu zmian klimatycznych na ziemi. W trakcie mojej wyprawy chciałbym nie tylko zwiększyć świadomość tego problemu, ale także uzmysłowić mieszkańcom Polski i innych krajów europejskich, że każdy z nas musi brać odpowiedzialność za działania, które mogą wywierać wpływ na środowisko naturalne. Jedynie wspólne inicjatywy i zaangażowanie zarówno przemysłu, jak i społeczeństwa mogą ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Dlatego tak ważne dla mojej akcji jest zaangażowanie firm, które, podobnie jak Tetra Pak, postrzegają ochronę środowiska jako integralną część ich strategii biznesowej."

 

     

kontakt